Home print

Teknologiseminar

 title=

Teknologiseminar for elever på 10. trinn i uke 46

Kongsberg Gruppen gjennomfører også i år Teknologiseminar for elever på 10. trinn i samarbeid med Kongsbergskolen. Som en følge av Korona pandemien flyttes seminaret i år fra Musikkteatret over til en digital løsning. Programmet vil bli vist til elevene ute på den enkelte skole i Kongsberg kommune i uke 46. Vi vil også tilby seminaret til andre kommuner i Kongsbergregionen og omegn.

Kongsberg Gruppen har som Teknologiselskap mål om å øke interessen for realfag og teknologi. Som en del av vårt samfunnsoppdrag vil vi gi elevene informasjon om både yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram og jobbmuligheter. Elevene på    10. trinn skal om kort tid ta viktige valg for videre skolegang og framtidig jobb og vi håper seminaret kan være til hjelp for gode utdanningsvalg.

Det blir et variert program med intervjuer av unge fagarbeidere og ingeniører, videoklipp fra spennende studentprosjekter på NTNU og ett digitalt møte med Fortnite-gamer «KimePlays» på Arsenalet. Avslutningsvis får elevene noen gode råd med seg på veien i forhold til hva Kongsberg Gruppen forventer av våre arbeidstakere.