Home print

Spennende seminar for lærere

 title=

Lærerprogrammet gikk av stabelen onsdag 8. november kl 13:45 – 15.45 i Musikkteateret i Krona.  Alle pedagogiske ledere i barnehagene, lærere og undervisere i grunnskolen, videregående skole, fagskolen og høyskolen var invitert.

Hva skjer i Teknologibyen Kongsberg? Hvorfor Kongsbergskolen?
Program

Hva er Kongsbergskolen og hva er status?
Oppvekstsjef Håvard Ulfsnes

Kompetansesenter for yrkesfag i Kongsberg – en nysatsning på fagutdanning
Stein Sandvold, K-tech og Hanne Merete Hagby KOVS

Fra skolebenken til verdensrommet
Laura Helene Slettbakk, Kongsberg Defence Systems

Bruk av Ipad i barnehagen
Vitensenteret i samarbeid med barnehager

Velferdsteknologi – hva er det og hvorfor?
Camilla Lobben, Responsenteret /Kongsbergregionen

Programmering i skolen – fremtidens kompetanse?
Stig Halvorsen, IKT-senteret

Industri + utdanning = sant!
Viktigheten av gode utdanningstilbud og hvorfor Kongsbergskolen er viktig!
Hans Peter Havdal, Semcon Devotek og Wenche Andersen, KONGSBERG Gruppen

Utdeling av teknologiprisen
v/ Vitensenteret

Veien videre
Oppvekstsjef Håvard Ulfsnes