Home print

Jenter og Teknologi

Norske bedrifter rapporterer et stort behov for teknologer. Tekniske fagarbeidere, ingeniører og realister er etterspurte, og dette er fagområder med svært lav kvinneandel. For å sikre at bedriftene får den bredeste og beste kompetansen, jobber NHO og NITO for å få flere jenter til å søke teknologiutdanning.

Jenter og teknologi ble startet i 2003. Gjennom samarbeid med flere aktører blir det arrangert årlige konferanser og opplevelsedager for jenter på ungdomsskoler og videregående skoler, hvor rollemodeller og bedrifter inspirerer og viser jentene hvilke muligheter som finnes innen realfag og teknologi. Prosjektet har som mål å øke kvinneandelen på henholdsvis tekniske yrkesfag, fagskoler og høyskoler og universiteter. I 2016 ville NHO organisere et nasjonalt prosjekt som samordnet og intensiverte arbeidet for å få flere jenter til å velge teknologi. En kampanje bestående av turné og arrangementer og en nasjonal mediekampanje ble for første gang avholdt ut høsten 2016, med økonomisk støtte fra Barne- og likestillingsdepartementet.

I 2018 inngikk NHO en samarbeidsavtale med NITO for å styrke laget bak prosjektet. Årlig arrangeres det en landsdekkende turné der vi møter om lag 4000 jenter i 9. og 10. klasse. Over 60 rollemodeller er med som foredragsholdere på turnéen. Målet med turnéen er igjen å gi jenter i 9. og 10. klasse informasjon om og inspirasjon til å velge teknologiutdanning. Vi ønsker å synliggjøre mulighetene for teknologiutdanning på yrkesfag, fagskole og høyskole og universitet. Med oss på laget har vi kvinnelige rollemodeller fra hele landet. Vi vil vise jentene relevansen og mulighetene som teknologi og realfag har i arbeidslivet, og arrangementene er knyttet opp mot læreplanmålene personlige valg, utdanning, yrker og arbeid i faget utdanningsvalg.

Turnéen er finansiert av barne- og likestillingsdepartementet. NHO og NITO står sammen bak gjennomføringen av turnéen og prosjektet “Jenter og teknologi” for øvrig.

Her er en film fra fjorårets turné:

Du kan følge dem her for mer informasjon og nye innlegg: