Home print

Hva skjer når under Teknologidagene?

Hvert år, i uke 45, byr vi på en rekke arrangementer for barn og unge, studenter og næringsliv, med fokus på kompetanse og konkurransekraft.

Hele uka er et samarbeid mellom de ulike skolene / utdanningsinstitusjonene og næringslivet i Kongsberg.

Arrangementet vil ha aktiviteter fra mandag 7. november til lørdag 12. november, med blant annet Innovasjonscamp,Karrieredagene, Skoleprogram, Kongsberg Summit, og First Lego League.

Mandag 7.nov starter det med Innovasjonscamp : Energi for framtiden. Ungt Entreprenørskap arrangerer «Energi for framtiden innovasjonscamp» for VG1-elever på Kongsberg vgs. Målet med campen er å bidra til at unge blir inspirert og dyktiggjort til å tenke kreativt og framtidsrettet innenfor temaene energibruk og energisparing. Enova SF er oppdragsgiver, med oppdrag innenfor energi og klima. Det arrangeres tilsvarende camper på flere skoler i fylket, og de beste gruppene går videre til fylkesfinale og landsfinale i Trondheim.

Karrieredag sammen med Gründercamp, Skoleprogram, First Lego League og næringsseminaret Kongsberg Summit er en del av arrangementet Teknologidagene. Målet med dette prosjektet er å synliggjøre Kongsberg som en teknologi- og kunnskapsbasert by, samt å sette fokus på byens innovative miljø.

Skoleprogrammet er et samarbeid mellom Kongsbergindustrien og Kongsbergskolen.  Gjennom  innholdsrike dager byr vi på spennende og lærerrike realfagsaktiviteter for barn og unge. Skoleprogrammet har også et eget Lærerprogram med inspirerende og lærerrike foredrag, og er et tilbud for alle lærere i Kongsberg. Elevprogrammet går av stabelen torsdag og fredag i Teknologiuka. Alle aktivitetene foregår i Krona, og det er elevene i 2.,5. og 8. klasse som hvert år får mulighetene til å delta på aktivitetene.

Kongsberg Summit. Vi kan i år by på et variert og spennende program.  Her får du ny kunnskap for fremtiden og en rekke verktøy du kan bruke i hverdagen etter årets konferanse. Her finner du programmet for Summit.

First Lego League er en kunnskapskonkurranse for barn og unge i alderen 10- 16 år, og er blitt arrangert siden 2000. Det er et samarbeid mellom organisasjonen FIRST, LEGO Company og Statoils talentutviklingsprogram Morgendagens Helter. I år stiller Kongsberg med hele 11 lag i First Lego League.