Home print

Hva skjer når under Teknologidagene?

Hvert år, i uke 45, byr vi på en rekke arrangementer for barn og unge, studenter og næringsliv, med fokus på kompetanse og konkurransekraft.

Hele uka er et samarbeid mellom de ulike skolene/utdanningsinstitusjonene og næringslivet i Kongsberg.

Arrangementet vil ha aktiviteter fra mandag 6. november til fredag 10. november, med blant annet Innovasjonscamp, Karrieredag, Skoleprogram for elever, lærerseminar og næringskonferansen Technology Summit.