Home print

Om Karrieredagen

Karrieredagen er årets viktigste møte mellom student og bedrift, hvor studenter ved Høyskolen i Buskerud og Vestfold (HSN), Fagskolen Tinius Olsen og bedrifter fra Kongsbergregionen og Østlandet forøvrig inviteres til en åpen, kunnskapsbasert og utforskende møteplass der informasjonsflyt og kompetanse står i fokus. Studenter og bedrifter skal møtes på en felles arena hvor verdifull informasjon og nyttige kontakter knyttes
Karrieredagen inkluderer alle studieretningene ved Høyskolen i Buskerud og Vestfold og Fagskolen Tinius Olsen: optometri, økonomi og teknologi.

Karrieredagen er et av flere arrangement i forbindelse med Teknologidagene. Teknologidagene gjennomføres hvert år i uke 45 og er et arrangement som skal bidra til å synliggjøre Kongsberg som en teknologi- og kunnskapsbasert by og å sette fokus på byens innovative miljø. Arrangementet er et samarbeids-prosjekt mellom næringsliv, høgskole, fylkeskommune og kommune, hvor Kongsberg Næringsforum (KNF) står som arrangør. Arrangementet består av Innovasjonscamp, Karrieredag, Skoleprogram og næringslivsseminaret Technology Summit.
Teknologidagene er et ledd i Kongsbergs omdømme- og attraktivitetsarbeid, som involverer kommune, næringsliv og akademia, hvor det blant annet settes fokus på å ruste opp byen som miljø for kompetansebygging og teknologi. I tillegg til å sette fokus på Kongsberg som teknologi by, er målet å fremheve Kongsberg som et attraktivt sted å bo, studere og jobbe.

Karrieredagen skal være et helhetlig arrangement med et klart budskap og en gjennomført oppbygning hvor budskapet henger sammen med temaet for inneværende års tema for Teknologidagene.
Temaet for årets Teknologidagene og årets Karrieredag er Kunstig intelligens og Autonomi