Home print

Hva er karrieredag?

Karrieredag sammen med Gründercamp, Skoleprogram, First Lego Legue og næringsseminaret Kongsberg Summit er en del av arrangementet Teknologidagene. Målet med dette prosjektet er å synliggjøre Kongsberg som en teknologi- og kunnskapsbasert by, samt å sette fokus på byens innovative miljø.

År etter år blir Kongsbergs omdømme- og attraktivitet større, og Teknologidagene er et viktig initiativ som har bidratt til dette. Vi vil videre fokusere på å bidra til og ruste opp byen som miljø for kompetansebygging og teknologi. Dette skal vi gjøre i samarbeid med kommunen, næringsliv og akademia, hvor Kongsberg Næringsforum (KNF) står som arrangør. Kongsberg skal være et attraktivt sted å bo, studere og jobbe i. Teknologidagene er dermed et viktig ledd i dette arbeidet.

Karrieredagen er som nevnt en del av dette prosjektet og blir arrangert i samarbeid mellom Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN), Kunnandi Consulting AS og Kongsberg Næringsforum (KNF). Karrieredagen blir hovedsakelig arrangert for studenter på Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) og Fagskolen Tinius Olsen. Målet med karrieredagen er å presentere relevante bedrifter som omfavner alle studieretninger ved HSN og Fagskolen Tinius Olsen.

Karrieredagen er et møte mellom studenter og bedrifter. På karrieredagen får man sjansen til å snakke med drømmebedriften og høre på spennende foredrag. En får også muligheten til å skape god kjennskap til imøtekommende bedriftsrepresentanter. Karrieredagen inkluderer de fleste studieretninger ved HSN og Fagskolen Tinius Olsen. Årets tema er ´´Nye takter, Nye tider´´.