Home print

Inspirasjon for lærerne

 title=

Lærerprogrammet er et tilbud til alle lærerne i Kongsberg. Fra pedagogiske ledere i barnehagen til realfagslærere ved Høyskolen. Noen av temaene er tilpasset spesielle klassetrinn, mens andre er for alle uansett alder eller fag.

Lærerprogrammet foregår onsdagen i Teknologidagene i ulike rom og lab’er i Krona

*Vi tar forbehold om endringer i programmet.  Ytterligere informasjon publiseres fortløpende.

Koding og programmering

Bli kjent med koding og programmering Koding og programmering
Målgruppe: Barnehagelærere og lærere for 1.-2 trinn
Foredragsholder: IKT senteret
Form: Workshop
Antall plasser: 50-60
Sted: Klasserom Norsksenteret

Musikk og teknologi

Få innblikk i hvordan man kan komponere musikk ved bruk av iPad
Målgruppe: Lærere på 3. til 10. trinn
Foredragsholder: Kreasjon.net
Form: Workshop
Antall plasser: 20

Kompositt

Her får du et innblikk i hva kompositt er, og hva det betyr for utviklingen av nye arbeidsplasser
Foredragsholder: Terje Bråthen, Kongsberg Gruppen
Form: Foredrag
Antall plasser: Fritt

Syn og læringsbrett, muligheter og utfordringer

Foredragsholder: Rigmor Baraas, HSN
Form: Foredrag

KjøkkenkjemiKjøkkenkjemi

Ulike praktiske eksperimenter i forhold til kompetansemål.  Praktisk rettet med ulike aktiviteter.
Målgrupper: lærere for 1.-4. klasse / lærere for 5.-7. klasse
Foredragsholder: Hilde Johnsen & Camilla Haslekås, Høgskolen i Sørøst-Norge
Form: Workshhop
Antall plasser: 25
Sted: Kjemilab, Vitensenteret

Fysikk på roterommet

Enkle eksperimenter med mekanikk, elektrisitet og magnetisme.
Målgruppe: lærere for 5.- 7. klasse
Foredragsholder: Lars M. Johansen, Høgskolen i Sørøst-Norge
Form: Workshop
Antall plasser: 20

Tegning og teknologi

Bli kjent med mulighetene sim ligger i en digital penn
Målgruppe: Lærere for 8. til 10. trinn
Foredragsholder: Apple Norge
Form: Workshop
Antall plasser: 15

Lego og kreativitetLego og kreativitet

Målgruppe: Alle
Foredragsholder: Marit Engeseth, Høgskolen i Sørøst-Norge
Form: Foredrag

Droner og roboter

Bli kjent med programmering og styring av droner med iPad.
Målgruppe: Lærere for 5. – 9. trinn
Foredragsholder: Ole Riksaasen Dahl
Form: Workshop
Antall plasser: 20

Ungt entreprenørskap

Gi innblikk i hva org. Ungt entreprenørskap kan bidra med i skolehverdagen
Målgruppe: Alle
Foredragsholder: Erlend Eggen
Form: Foredrag
Antall plasser: Fritt

Ar- sciAr-ci

Hvordan gjøre naturfagundervisningen mer spennende gjennom bruk av AR (pokemon GO! Teknologien)?  Utprøving av apper laget i AR-sci.
Målgruppe: Alle
Foredragsholder: Dag Bremnes, Dag Frode Rotmo Karlsen og Håkon Swensen
Form: Workshop
Antall plasser: 30