Home print

Elevprogrammet 2017

KongsbergskolesymbolSkoleprogrammet er et samarbeid mellom Kongsbergindustrien og Kongsbergskolen.  Gjennom  innholdsrike dager  byr vi på spennende og lærerrike realfagsaktiviteter for barn og unge.  Skoleprogrammet har også et eget lærerprogram med inspirerende og lærerrike foredrag.
Elevprogrammet:
I år går tilbudet til alle 2.,5., og 8. klassene i Kongsberg, og aktivitetene foregår i Krona torsdag 5. og fredag 6. november 2015.
Her kan du lese mer om de ulike aktivitetene på de ulike trinnene:
2.klasse:

Eksperimentverksted

 

Elever på Forskerlinja ved Kongsberg vgs hjelper elevene til rette blant naturvitenskapelige fenomener, spennende teknikk,
og mye moro. Alle nysgjerrige får være med når vi blander, brenner og bråker!!

 

 

Elevene i 5. klasse kan å velge mellom disse aktivtetene:

Fysikk på roterommet:

kjemi-i-livet

Her blir det eksperimenter med gasser, væsker, trykk og temperatur.
Det blir eksplosjoner, implosjoner, lyd og lys. Du får også tips til eksperimenter du kan gjøre selv, hjemme hos deg selv. Studenter fra HBV er instruktører

 


DNA, seigmannkode:

SeigmannkodenDNA-molekyler er pakket sammen i kromosomer inni cellekjernen. De bestemmer hvilke og hvor mye proteiner en celle skal lage, og når den skal lage dem. Faktisk er det DNA-molekylene som inneholder oppskriften på alle proteinene en celle kan lage. Slike oppskrifter kalles gener. For å forstå hvordan et usynlig molekyl som DNA kan inneholde oppskrifter på like usynlige proteiner, finnes et utrolig godt hjelpemiddel, og det er seigmenn.
Akkurat som DNA-molekyler har fire bokstaver, kommer seigmenn i fire farger; grønt, rødt, oransje og gult.Resultatet blir en spiselig modell av et DNA-molekyl. Instruktører fra Vitensenteret -devoteket

 

 

Krim
FingeravtryggDet har skjedd en kriminell handling  og vi skal prøve å finne ut av hva som har skjedd. Vi ser på hvordan politiet jobber og leter etter spor som feks fingeravtrykk. Ingen fingeravtrykk er like, men hvordan ser vi forskjellen? – og hva betyr det? Instruktører fra Vitensenteret.

 

 

Elevene i 8.klasse kan velge mellom disse aktivitetene:

Solid Works (3D):
Hva er 3D, og hvor finner vi ting som er laget i 3D? Hvordan kan 3D bli virkelige ting? Vi lager en 3D modell på datamaskinen. Studenter fra HBV er instruktører.

 

Mobiltlf indikator:
mobiltlf indikator Vi skal lodde en enkel krets som får en lampe til å lyse når den er i nærheten av en GSM telefon som  ringer.
Lampen lyser uten at kretsen er koblet til en strømkilde.
Elevene kan ta med seg GSM indikatoren hjem når den er ferdig. Studenter fra HBV er instruktører

 

 


Robotbiler:

Vi skal programmere en mikrokontroller som styrer en liten bil. For å få det til må vi skrive et lite program i programmeringsspråket C++. Studenter fra HBV er instruktører.

 

Kjemi:

kjemi Smake, lukte, se og høre. Samtidig får elevene diskutere og tenke høyt sammen med andre. Derfor blir læring gøy. Vi jobber både med hodet og med hendene når vi utforsker naturen. Og det barna lærer, får de igjen nytte av på skolen. Vi setter ulike fag inn i en dagsaktuell sammenheng og viser hvordan vitenskap og teknologi påvirker mennesker, samfunnet og naturen.Elever fra Kongsberg videregående skole er instruktører.