Home print

Barnas teknologidager

Elevprogrammet går av stabelen Mandag og Tirsdag i Teknologiuka. Alle aktivitetene foregår i Krona, og det er elevene i 2.,5. og 8. klasse som hvert år får mulighetene til å delta på aktivitetene. Til sammen tar vi imot ca 1.100 entusiastiske elever.

Skoleprogr collage

2. klassene er med på Eksperimentverkstedet

 

Eksperimentverksted Elever på Forskerlinja ved Kongsberg vgs hjelper elevene til rette blant naturvitenskapelige fenomener, spennende teknikk, og mye moro. Alle nysgjerrige får være med når vi blander, brenner og bråker!!

 

5. klassingene kan velge mellom “søte og sure” aktiviteter

 

Seigmannkoden
DNA-molekyler er pakket sammen i kromosomer inni cellekjernen.
De bestemmer hvilke og hvor mye proteiner en celle skal lage, og når den skal lage dem.
Faktisk er det DNA-molekylene som inneholder oppskriften på alle proteinene en celle kan lage.
Slike oppskrifter kalles gener. For å forstå hvordan et usynlig molekyl som DNA kan inneholde oppskrifter på like usynlige proteiner, finnes et utrolig godt hjelpemiddel, og det er seigmenn.  Akkurat som DNA-molekyler har fire bokstaver, kommer seigmenn i fire farger; grønt, rødt, oransje og gult.
Resultatet blir en spiselig modell av et DNA-molekyl.
Fysikk på roterommet
kjemi-i-livet Her blir det eksperimenter med gasser, væsker, trykk og temperatur.  Det blir eksplosjoner, implosjoner, lyd og lys. Du får også tips til eksperimenter du kan gjøre selv, hjemme hos deg selv.
Krimgåten
Fingeravtrygg Det har skjedd en kriminell handling  og vi skal prøve å finne ut av hva som har skjedd.
Vi ser på hvordan politiet jobber og leter etter spor som feks fingeravtrykk. Ingen fingeravtrykk er like, men hvordan ser vi forskjellen? – og hva betyr det?

Kjemilab
Elevene får blande, røre og lage spennende kjemiske blandinger. Hva skjer når vi blander forskjellige væsker?

 

8.-klassingene får disse mulighetene:

 

 Fra ide til ferdig produkt
Bilderesultat for 3d printer papir Elevene får kjennskap til hvordan modeller kan konstrueres og deler kan lages i 3D printere og laserkuttere. Det vil bli brukt papp som materiale og de vil få muligheten til å sette sammen en enkel modell.

Fysikk på roterommet
kjemi-i-livet Her blir det eksperimenter med gasser, væsker, trykk og temperatur.  Det blir eksplosjoner, implosjoner, lyd og lys. Du får også tips til eksperimenter du kan gjøre selv, hjemme hos deg selv.
Her er oversikten over fordelingen av tider/aktiviter for den enkelte klasse/skole>