Home print

Barnas teknologidager

Elevprogrammet går av stabelen torsdag og fredag i Teknologiuka. Alle aktivitetene foregår i Krona, og det er elevene i 2.,5. og 8. klasse som hvert år får mulighetene til å delta på aktivitetene.

De siste årene har alle elevene på de aktuelle trinnene fått være med, og til sammen tar vi imot ca 1.100 entusiastiske elever.

Skoleprogr collage

2. klassene er med på Eksperimentverkstedet
Eksperimentverksted Elever på Forskerlinja ved Kongsberg vgs hjelper elevene til rette blant naturvitenskapelige fenomener, spennende teknikk, og mye moro. Alle nysgjerrige får være med når vi blander, brenner og bråker!!
5. klassingene kan velge mellom «søte og sure» aktiviteter

Seigmannkoden

Seigmannkoden DNA-molekyler er pakket sammen i kromosomer inni cellekjernen. De bestemmer hvilke og hvor mye proteiner en celle skal lage, og når den skal lage dem. Faktisk er det DNA-molekylene som inneholder oppskriften på alle proteinene en celle kan lage. Slike oppskrifter kalles gener. For å forstå hvordan et usynlig molekyl som DNA kan inneholde oppskrifter på like usynlige proteiner, finnes et utrolig godt hjelpemiddel, og det er seigmenn.  Akkurat som DNA-molekyler har fire bokstaver, kommer seigmenn i fire farger; grønt, rødt, oransje og gult.  Resultatet blir en spiselig modell av et DNA-molekyl.

Fysikk på roterommet

kjemi-i-livet Her blir det eksperimenter med gasser, væsker, trykk og temperatur.  Det blir eksplosjoner, implosjoner, lyd og lys. Du får også tips til eksperimenter du kan gjøre selv, hjemme hos deg selv.

Krimgåten

Fingeravtrygg Det har skjedd en kriminell handling  og vi skal prøve å finne ut av hva som har skjedd. Vi ser på hvordan politiet jobber og leter etter spor som feks fingeravtrykk. Ingen fingeravtrykk er like, men hvordan ser vi forskjellen? – og hva betyr det?
8.-klassingene får disse mulighetene

Mobiltelefonindikator

Bilrobot

Kjemi

Fysikk på roterommet